{title}

0000-00-00

Сүүлийн үед та "Сошиал медиа" гэдэг нэр томъёог олон сонсох болсон байх. Олон сая хүмүүс хоорондоо Фэйсбүүк, Твиттер мөн Юүтүб зэрэг онлайн фортал сайтаар холбогдож, санаа бодлоо хуваалцаж, мөн бие биенээсээ хариулт авч байна.  Та өөрийн брендийг энэхүү оргиж буцалсан олон нийтэд хүргэж, мессэжээ сошиал сүлжээгээр нь дамжуулан тарааснаар зорилтот үйлчлүүлэгчиддээ хүрэх боломжтой юм.

 

Олон нийтэд нэвтрэх

Сошиал медиа маркетинг бол "олон нийт" -ийг ойлгох арга техник дээр суурилсан бөгөөд онлайн ертөнц дэхь "ам дамжсан яриа"-г эерэгээр түгээхийг дэмжих явдал юм. Таны вэб сайт харилцан идэвхитэй буюу хувь хүн тус бүртэй харилцах боломжтой байснаар хэрэглэгчийг хадгалж үлдэх түвшин өсөж эхэлдэг. Компанит ажил болон хэрэгслүүд нь брендийн талаарх онлайн ертөнцийн ам дамжсан яриаг дэвэргэж өгөхөд туслах бөгөөд шинэ хэрэглэгчдийн тоог нэмэгдүүлж чадна.

 

Харилцаа холбооны чухал нь

Сошиал медиа нь харилцан хамааралтай бөгөөд танин мэдэхүйн шинж чанартай. Үр дүнтэй сошиал маркетинг нь харилцан яриа болон, өрнөлтэй хэлэлцүүлэгийг урин дууддаг. Өнөө үед ам дамжсан яриа нь таны сонсогчдыг татах, харилцан яриаг дэлгэрүүлэх хосгүй боломжийг бүрдүүлдэг бөгөөд таны вэбийн сүр барааг улам нэмэгдүүлж чаддаг.

 

Сошиал медиад хандах бидний хандлага

Нэгдүгээрт, манай баг тантай ажиллахын тулд өөрсдийн үйл ажиллагаанд ашиглах олон нийтийг бүрдүүлсэн. Тиймээс бид танд дараах байдлаар тусалж чадна:

  • Харилцан үйлчлэлийг нэмэгдүүлэх (санал шүүмж, рейтинг, лайк, форум гэм мэтээр)
  • Биечилсэн харилцааг нэмэгдүүлэх (зөвлөмж, мэндчилгээ гэх мэтээр)

Хоёрдугаарт, манай баг тантай ажиллахыг тулд сошиал сүлжээгээрээ дамжуулан мессэж тараах болно. Ингэснээр танд дараах байдлаар тусалж чадна:

  • Таны фенүүдийг бэлтгэх (өнгө төрхийг хуваалцах)
  • Таны мессежийг хувиарлах, түгээх (зорилтот сүлжээгээр)

Үйлчилгээний онцлог


Цөөн хэрэглэгч чанартай үр дүнг эрхэмлэнэ

Медиа суртачилгааны ажил нь богино хугацааны ажил биш бөгөөд та болон таны үйлчлүүлэгч медиа суртачилгааны компани гэсэн 3 талын цогц хамтын ажилгаа юм.

АУС цоо шинэ шийдэл

Content looks like this my name is batmagnai Content looks like this my name is batmagnai Content looks like this my name is batmagnai

Таныг заавал бодит үр дүнд хүргэнэ

Content looks like this my name is batmagnai Content looks like this my name is batmagnai Content looks like this my name is batmagnai
© 2012 Newforce LLC. All rights reserved