{title}

0000-00-00

"Хайлтын системийн оновчлол" (search engine optimization) гэж юу вэ?

Хайлтын хөдөлгүүр таны зорьсон хайлтын нэр томьёонд тохирох магадлалаар дээгүүр байр эзэлсэн үр дүнг харуулах шинжлэх ухааны нэг загвар юм. SEO нь хэрэглэгч асуудалдаа хариулт олохоор хайлт хийх яг энэ цагт таны бизнесийг зорилтот хариултуудын өмнө байрлуулдаг. Таныг мэдээллээ эсвэл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ хуваалцахыг хичээсэн эсэхийг үл харгалзан, SEO таны компанийн ялгарах байдал болон ашгийн маржиныг тань өсгөдөг.

 

Үе шатуудын процесс:

Манай багийн програмистууд таны зорилго болон зорилтот үйлчлүүлэгчээ олоход туслах болно.

1. Бид танд зорилтот үйлчлүүлэгчидийн тань хайдаг хамгийн үр дүнтэй нэр томъёог олоход туслана.

2. Бид мөн цаг хугацааны шалгаруулалтаар батлагдсан арга техникийг ашиглан таны вэб хуудсын хайлтын систем дэхь ранкыг өсгөнө.

3. Бид таныг өрсөлдөгчөөсөө үргэлж дээгүүр байлгах, өөрийн байр сууриа хадгалахад мэдээлэл болон орлогыг нэмэгдүүлдэг сайн тохируулагдсан арга техникийг ашиглана.

Энэ бүх хүчин чармайлтын үр дүнд, та вэб сайтын хандагчид болон харилцан ярианаас Вэб анализаар дамжуулан мэдээлэл авч болох бөгөөд амжилтанд хэрхэн хүрч байгааг деталчилсан байдлаар харж болдог. Манай баг мөн 3 гол хайлтын систем дэхь ранк болон түүний өөрчлөлтийг сар сараар гарган авч тусгайлан тайлан гаргаж өгнө.

 

Таны вэб хуудасны Гүүгл дэхь ранк ямар байна вэ?

Хэрэв танд энэ асуултын хариулт маш чухал байвал, бидэнд хандаж, холбоо тогтоохыг урья. 

Үйлчилгээний онцлог


Цөөн хэрэглэгч чанартай үр дүнг эрхэмлэнэ

Медиа суртачилгааны ажил нь богино хугацааны ажил биш бөгөөд та болон таны үйлчлүүлэгч медиа суртачилгааны компани гэсэн 3 талын цогц хамтын ажилгаа юм.

АУС цоо шинэ шийдэл

Content looks like this my name is batmagnai Content looks like this my name is batmagnai Content looks like this my name is batmagnai

Таныг заавал бодит үр дүнд хүргэнэ

Content looks like this my name is batmagnai Content looks like this my name is batmagnai Content looks like this my name is batmagnai
© 2012 Newforce LLC. All rights reserved