{title}

0000-00-00


Томоор харахТомоор харах
Вэб хуудасны маркетингийн талаархи түгээмэл буруу ойлголтууд нилээд байдаг. Энэ нь олон жижиг бизнесийн эздийн хувьд сүр дуулианийг жинхэнэ бодит байдлаас ялгахад төвөгтэй болгодог байна. Хамгийн гол нь Вэб танд үнэхээр хэрэгтэй эсэхийг тодорхойлж, дараа нь түүний маркетингийн хүч бололцоог бүрэн ашиглах аргыг сонгон хэрэглэх явдал юм. World Wide Web буюу Дэлхий Даяарх Сүлжээний талаархи зарим нийтлэг буруу ойлголтыг онлайн маркетингийн программыг хэрхэн үр дүнтэй ашиглах тухай зарим зааварчилгааны хамтаар доор үзүүлэв.

Эх сурвалж:http://smetoolkit.com/

Цааш унших

{title}

0000-00-00

Интернэт маркетинг хийхэд зарцуулсан мөнгө, цагийг эргүүлэн олох боломж их байдаг болохоор интернэт маркетинг хийх нь чухал.Уламжлалт маркетингийн хэрэгсэлүүд нь хэсэгхэн хугацааны идэвхжүүлэлт хийдэг бол дэвшилтэт маркетинг нь байнгын үнэнч хэрэглэгчидээ олж авах хэрэсэгсэл тул таниас ихээхэн анхаарал халамж шаардах болно.Сошиал хэрэгсэлүүд болох youtube,facebook,twitter,flicker хэрэглэчиддээ хүрэх үнэгүй маркетингийн хэрэгсэл болж чаддаг учраас та тэдгээрийн вэб хуудастайгаа хослуулан ашиглаж үр дүнг нь google analystic зэрэг хэрэгслүүд ашиглан ажиглаж маркетинг стратеги төлөвлгөөгөө боловсруулах хэрэгтэй.Сошиал хэрэгсэлүүд дэлхий нийтийг хамарсан хангалттай их хэрэглэгчтэй төдийгүй өөрсдийн гэсэн хайлтын системээс эхлээд таны оруулсан контент,видёо реклам зэрэгийг  шаардлагатай хэрэглэгчидэд нь хүргэх тал дээр тэр бумаар тоологдох хөрөнгийн зарж байна. 

Цааш унших

{title}

0000-00-00

Вэб хуудсандаа зочлох хүмүүсийн тоог нэмэгдүүлэхийн тулд та Интернэтээр болон уламжлалт маркетингийн материалыг ашиглан идэвхтэй идэвхжүүлэлт сурталчилгаа явуулах хэрэгтэй. Доор үүнийг хийх зарим аргуудыг дурдав.

Цааш унших

Үйлчилгээний онцлог


Цөөн хэрэглэгч чанартай үр дүнг эрхэмлэнэ

Медиа суртачилгааны ажил нь богино хугацааны ажил биш бөгөөд та болон таны үйлчлүүлэгч медиа суртачилгааны компани гэсэн 3 талын цогц хамтын ажилгаа юм.

АУС цоо шинэ шийдэл

Content looks like this my name is batmagnai Content looks like this my name is batmagnai Content looks like this my name is batmagnai

Таныг заавал бодит үр дүнд хүргэнэ

Content looks like this my name is batmagnai Content looks like this my name is batmagnai Content looks like this my name is batmagnai
© 2012 Newforce LLC. All rights reserved